l

DXLab

Pobieranie oraz instalowanie programów z zestawu DXLab

DXLab jest darmowym zestawem ośmiu współpracujących ze sobą programów zaprojektowanych do zautomatyzowania pracy DX-owej:

 • PSK31, PSK63 (monitoruje całe pasmo "audio" i wypisuje znaki pracujących w nim stacji)
 • RTTY (dwutorowy odbior, poprzez wprogramowany MMTTY i zewnętrzny TNC)
 • Loguje QSO (moze być konfigurowany do logowania w czasie rzeczywistym lub konfigurowany do przepisywania QSO z papierowego logu)

Każdy z 8 programów może być zainstalowany i używany niezależnie; gdy kilka programów pracuje rownocześnie to wykrywają się wzajemnie i automatycznie zaczynają współpracować. Wszystkie programy z zestawu DXLab są bezpłatne, nie zawierają żadnych reklam; pracują pod Windows 95, 98, 98SE, NT, 2000 oraz XP. Używanie DXLab w celach komercyjnych jest zabronione.

Artykuły i Prezentacje Więcej o zestawie DXLab Zrzut ekranowy
Pobieranie oraz instalowanie programów z zestawu DXLab 
Zapisz się na DXLab Reflector

Zestaw DXLab składa się z:

Commander

 • steruje  częstotliwościami, emisjami oraz wybiera szerokość filtrów w Alinco, Elecraft, FlexRadio,  Icom, Kachina, Kenwood, TenTec oraz Yaesu

 • zawiera 10 banków po 10 pamięci, każda zawiera częstotliwość, emisję i szerokość pasma (filtra) odbiornika

 • zawiera powiekszalną skalę częstotliwości typu slajd (bandmapa), przełączaną od 1 kHz do 100 kHz

 • zawiera ustawienia (zależne od częstotliwości) dla wzmacniaczy mocy i skrzynek antenowych

 • wybiera jeden z (nawet) czterech transceiverów kliknięciem myszy lub automatycznie, bazując na częstotliwości

 • zawiera blok 16 sekwencji rozkazów specyficznych dla transceivera, każda może zawierać do 16 rozkazów; uruchamiane jednym kliknięciem myszy

 • przesyła info o częstotliwości i emisji do WinWarbler oraz DXKeeper

 • umożliwia dla WinWarbler sterowanie PTT transceivera przez port szeregowy

 • nanosi spoty z SpotCollector na swoją skalę (bandmapę)

 • umożliwia aby PropView przestrajał transceiver by monitorować beacony propagacyjne IARU/NCDXF

DXKeeper

 • zapisuje QSOs i zarządza nimi

 • prowadzi tabelki do najważniejszych dyplomów (DXCC, 5BDXCC, Honor Roll, ARRL Challenge, VUCC, TOPBAND, TOPMODE, TOPLIST, WAZ, 5BWAZ, WPX, WAS, WAC, IOTA, US Counties)

 • pobiera informacje adresowe z Radio Amateur's Callbook, HamCall, oraz/lub z QRZ callbooks

 • drukuje karty QSL i nalepki na QSL

 • drukuje koperty i nalepki adresowe

 • na bieżąco wysyła dane o QSO do eQSL.cc oraz pobiera z eQSL informację że QSO jest potwierdzone i nanosi to do logu

 • przygotowuje i wysyła log do Logbook of the World (LotW) oraz pobiera z LoTW informację że QSO jest potwierdzone i nanosi to do logu

 • loguje (z prawidłowymi częstotliwościami) QSOs na RTTY i PSK, zrobione za pomoca WinWarbler

 • używa Commander do sterowania transceiverami firm Elecraft, FlexRadio,  Icom, Kenwood, TenTec oraz Yaesu 

 • używa DXView do prezentowania "dorobku DX-owego" oraz pokazuje ten dorobek na mapie

 • używa Pathfinder do pobierania informacji adresowych

DXLab Launcher

 • inicjuje start lub stop całego zestawu DXLab jednym kliknięciem myszy

 • inicjuje start lub stop poszczególnych programów zestawu DXLab jednym kliknięciem myszy

 • minimalizuje lub maksymalizuje okna poszczególnych programów zestawu DXLab jednym kliknieciem myszy

 • zapisuje ustawienia programów zestawu DXLab do plików konfiguracyjnych i kopii rejestrów lub pobiera je z nich

 • umożliwia aktualizację poszczególnych programów zestawu DXLab jednym kliknięciem myszy

DXView

 • prezentuje "stan do DXCC" i pokazuje mapy krajów

 • nanosi spoty, QSOs, kierunki anteny, pozycję słońca i "grey line" w czasie rzeczywistym na mapę świata

 • wylicza wschody i zachody słońca dla wymaganej lokalizacji i Twojego QTH w okresie 30 wybranych dni

 • pokazuje odbicia od strefy aurory jako funkcję aktualnego "K index", dostarczanego przez SpotCollector

 • opcjonalnie współpracuje z DX Atlas, Elektronicznym Atlasem Świata, który dostarcza mapy prostokątne, azymutalne i globalne; można zmieniać ich wymiary

 • współpracuje ze sterownikami rotorów firm ARSWIN, Heath, Hygain, M2, SARtek, TIC oraz Yaesu

 • nanosi łączności z WinWarbler

 • obsługuje DXKeeper w zakresie prezentowania "dorobku DX-owego" i nanoszenia go na mapy

 • nanosi spoty wyłapane przez SpotCollector

 • dostarcza częstotliwosci i emisje ze spotow do Commander aby jednym kliknięciem zrobić QSY na częstotliwość ze spotu

 • umożliwia aby PropView obrócił Twoją antenę by monitorować wyspecyfikowane w IARU/NCDXF beacony propagacyjne

 • używa Pathfinder do znalezienia informacji adresowej DX-a

Pathfinder

 • zbiera informacje QSL z ponad 100 źródeł, dostępnych w sieci web

 • wyszukuje informacje adresowe z Radio Amateur's Callbook

PropView

 • używa DXView do podania lokalizacji stacji poprzez kliknięcie na mapie świata

 • używa programu IONCAP do przewidywania minimalnej i maksymalnej użytecznej częstotliwości pomiędzy dwoma dowolnymi lokalizacjami

 • ilustruje otwarte pasma graficznie w funkcji czasu i prawdopodobieństwa

 • otrzymuje aktualny odczyt SFI z SpotCollector

 • tworzy plan monitoringu beaconów propagacyjnych IARU/NCDXF -- w/g pasma, w/g lokalizacji lub w/g kierunku

 • uzywa Commander aby przestroic Twój transceiver do monitorowania beaconów wedlug aktualnego planu

 • używa DXView do obrocenia Twojej anteny by monitorować beacony według aktualnego planu

SpotCollector

 • zbiera i łączy spoty z różnych źródeł -- włącznie z "packet, Telnet oraz IRC" -- by utworzyć lokalną bazę danych którą można pokazać, sortować i filtrować na bieżąco

 • przelicza statystyki spotów według pasma i według kontynentu

 • zbiera i pokazuje graficznie 31-dniowy zapis parametrow słonecznych (SFI, A oraz K)

 • nanosi spoty na mapę swiata w DXView

 • sprawdza Twój log w DXKeeper i podświetla/koloruje spoty stacji potrzebnych do Twoich współzawodnictw

 • podaje częstotliwość i emisję do Commander do zrobienia QSY jednym kliknięciem; inicjuje split obu VFOs jeśli to konieczne

 • używa Pathfinder do znalezienia informacji adresowej DX-a

WinWarbler  

 • prowadzi QSOs na PSK31 lub PSK63 z jednoczesnym dekodowaniem trzech kanałów oraz ich wyświetlaniem

 • monitoruje wszystkie QSO na PSK31 lub PSK63 w obrębie pasma 3500Hz, wyświetlając zdekodowane znaki w tabeli "Station's Heard"

 • prowadzi QSOs na RTTY używając wprogramowanego MMTTY z dwukanałowym dekodowaniem, jeśli dostępny jest zewnetrzny modem RTTY

 • generuje CW poprzez ustawienia programowe, WinKey lub przez zewnetrzny TNC

 • dostarcza makra i obszerny zestaw wymiennych rozkazów

 • zawiera interfejs GPS, makra z komendami do podawania aktualnego położenia, kursu i prędkości

 • nanosi QSOs na mapę świata w DXView

 • loguje QSOs do plików ADIF lub do DXKeeper, z prawidłowymi częstotliwościami

 • używa Pathfinder do znalezienia informacji adresowej DX-a

 • używa Commander do sterowania PTT oraz nastawiania częstotliwości transceiverów firm ICOM, TenTec, Kenwood, Elecraft i Yaesu

 • używa SpotCollector do tworzenia spotów RTTY i PSK z prawidłowo podaną częstotliwością

Jesli masz pytania lub sugestie, prosze wyślij je emailem na DXLab reflektor.

Web hosting donated by Jamie Punderson W2QO and  Networks & More! Inc. ( http://www.k12usa.com/ & http://www.isboss.com/ )